power

Våra produkter

På Enzymex jobbar vi med världens främsta och mest anlitade leverantörer av produkter som med stor precision och hög effektivitetsgrad motverkar problemet med kolväten som av olika anledningar riskerar att släppas ut i, eller i värsta fall redan har släppts ut i naturen.

C.I.Agents tekniklösningar används och hyllas över hela världen och 20 års erfarenheter och kunskaper skapar trygghet för alla våra kunder. C.I.Agent är idag den enda solidifieraren som fungerar direkt på hela spektrumet av kolväten, allt ifrån lågoktanig bensin till tung råolja. Genom att använda C.I.Agents  tekniklösningar kan vår miljö skyddas från framtida olje- och kolvätesutsläpp. Dessutom minskar ditt företags kostnader drastiskt. Besparingen gör du både vid nyinstallationen och därefter genom de drastiskt minskade underhållskostnaderna!

Med Sarva BioRemed bioremedieringsprodukter sanerar vi på ett miljövänligt sätt kontaminerad mark och vatten samt anläggningar vid industri-och bostadsfastigheter, oljegropar, rangerbangårdar med mera. Sarvas produkter tar kostnadseffektivt och miljövänligt hand om oljespillet och även lukten i kontaminerade miljöer såväl privata miljöer såväl som kontaminerade industriområden. Vi har framgångsrikt  utfört mängder av saneringar, bland annat i samverkan med flera försäkringsbolag i Sverige.

Skräddarsydda lösningar

Även om funktionen i de miljöer som våra produkter tillämpas oftast är snarlika finns det ofta många skillnader i den fysiska beskaffenheten av platsen. Vi kommer alltid ut och bildar oss en uppfattning om vad som behöver lösas, men också var och hur. Sedan tar jobbet vid att designa den ultimata lösningen för just dina förutsättningar.

 

C.I.Agent

C.I.Agent Barriärbom

Enzymex Ecodur Miljövänlig Eco Coat

Renovering av transformatorgrop

Enzymex Miljövakt

C.I.Agent OSF-filter

Enzymex Mobil Oil Stop Pump

Enzymex Mobil Invallning

C.I.Agent-X matta

C.I.Agent-Q matta

C.I.Agent EVAC-filter

C.I.Agent Bilge Bag/Kuddar

C.I.Agent QDB-länsa/boom

C.I.Agent Detekteringsremsa

Kreosotinvallning

Enzymex Akutväska

Sarva Bio Remed