Frågor? Du Når Oss På +46 31 760 88 77

Inga kolväteutsläpp med kostnadseffektiv miljöteknik!

Enzymex Polymerer - Innovativ teknik för att rena vatten

Enzymex Polymerer är en innovativ teknik som kapslar in alla former av kolväten (diesel, bensin, oljor, lösningsmedel, mm) till en fast, gummiliknande massa. Polymererna reagerar inte på vatten utan filtrerar endast bort kolväten. Våra filter användas vid till exempel raffinaderier, transformatorgropar, byggarbetsplatser, dagvattenbrunnar, etc.

Enzymex Polymerer kan användas i lös granulatform, inkapslade i geotextil som barriärbommar (vid invallningar), flödesfilter, länsor, kuddar mm. Polymererna är mycket effektiva både i förebyggande syfte som vid sanering. Enzymex Polymerer har också blivit den lösning som många företag, Elkraftbolag, Försäkringsbolag, Oljebolag, mfl. har kommit att föredra när det gäller sanering av oljeföroreningar i mark eller vatten samt som sekundär invallning. Produkten har inga temperaturbegränsningar och fungerar i både extrem värme och kyla. I och med att de mättade polymererna inte sjunker, är uppsamling enkel.

Vår vanligaste produkt för vattenrening är Enzymex HFF-filter. HFF-filter tillverkas i filterform som insatser för montering på befintliga rör, dagvattenbrunnar, tankar, inmalningar, etc. Enzymex HFF-filter avlägsnar kolväten från vatten till nivåer mindre än 1 ppm utan att hindra vattenflödet.

Så här fungerar det

Enzymex Polymerer Binder och kapslar in kolväten (olja,fotogen, bensin, transformatorolja, etc.) som de kommer i kontakt med till en fast massa.

Processen där kolväten uppfångats och kapslat in av Enzymex Polymerer kan inte reverseras utan kolvätena förblir inkapslade. Egenskaperna hos polymererna gör att de smälter samman med kolvätena vilket resulterar i en fast gummiliknande massa som lätt kan plockas upp och avlägsnas i de flesta saneringssituationer.

Handla Polymerprodukter på vår shop

Enzymex Polymerteknik för att absorbera kolväten finns utformade i ett flertal olika produkter. Ovanför ser ni Enzymex Miljömatta och nedan för ser ni länsor och kuddar vilka är några av de produkter med denna teknik som vi har.

Användningsområden

Polymerteknik

EgenskaperC.I. Agent
Kapslar in alla former av kolväten
Fungerar i både söt- och saltvatten
Fungerar i både extrem värme och kyla
Kräver ingen mekanisk utrustning uppsamling
Sjunker inte
Miljövänligt
Icke frätande
Inte cancerogent
Livsmedelsklassade polymerer