Frågor? Du Når Oss På +46 31 760 88 77

Inga kolväteutsläpp med kostnadseffektiv miljöteknik!

Innovativ polymerteknik för att rensa bort kolväten

C.I.Agent är en innovativ polymerteknik som kapslar in alla former av kolväten (diesel, bensin, oljor, lösningsmedel) i en fast, gummiliknande massa. Den filtrerar garanterat bort kolväten filtren användas vid till exempel raffinaderier, transformatorgropar, byggarbetsplatser.

C.I.Agent kan användas i lös granulatform, barriärbommar (vid invallningar) flödesfilter, länsor, kuddar med mera, och är effektiv både i förebyggande syfte och vid sanering. Det har också blivit den lösning som bland annat elbolag har kommit att föredra när det gäller sekundär inneslutning eller när det gäller att avlägsna oljeföroreningar i underjordiska valv, brunnar och gropar. C.I. Agent får alla flytande kolväten att solidifiera i både söt- och saltvatten och t.o.m. på is. Produkten har inga temperaturbegränsningar och fungerar i både extrem värme och kyla. I och med att de solidifierade kolvätena inte sjunker, är upphämtningen/uppsamlingen smidig och de inkapslade resterna kan återanvändas i andra produkter som asfalt, plast och gummi. De kan också användas som bränsle i pannor och värmare.

Som tilläggsprodukt inom C.I. Agent-tekniken finns också ett Flow Filter, det vill säga ett flödesfilter, för kolväten, insatser för dagvattenbunnar och skimmerlänsor, som avlägsnar kolväten från vatten till nivåer under 5 ppm utan att hindra vattenflödet.

Så här funkar det

C.I.Agents polymerer  solidifierar kolväten (olja,fotogen, bensin osv) som de kommer i kontakt med till en fast massa.

De kolväten som fångats och absorberats av C.I.Agent kan inte sedan frigöras från de stelnade polymererna. Egenskaperna hos polymererna gör att de smälter samman med kolvätena vilket resulterar i en fast gummiliknande massa som lätt kan hämtas upp och avlägsnas i de flesta saneringssituationer.

Handla Polymerprodukter på vår shop

CI Agent polymertekniken för att absorbera kolväten finns i flera former och produkter. Ovanför ser ni Enviropad mattan och nedan för ser ni polymerlänsar och polymerkuddar som är några av de produkter med denna teknik som vi har.

Användningsområden

Polymerteknik

EgenskaperC.I. Agent
Kapslar in alla former av kolväten
Fungerar i både söt- och saltvatten
Fungerar i både extrem värme och kyla
Kräver ingen mekanisk utrustning uppsamling
Sjunker inte
Miljövänligt
Icke frätande
Inte cancerogent
Livsmedelsklassade polymerer