power

Test

CI Agents teknologi är effektiv och säker. Detta har bevisats en i en rad tester, se nedan de viktigaste testerna och resultatet från dessa.
Dessutom har CI Agents teknik bevisat sig effektiv och säker under alla år bolaget varit verksam och gjort över 10,000 installationer hos nöjda kunder.

Här följer en kort sammanställning av de de viktigaste testerna som visar på CI Agents teknologis effektivitet och säkerhet.

A. Effektivitet

1. Test SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – Barriär Bom
Läs mer »

2. Test SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – HFF-filter
Läs mer »

3. Denna rapport visar att CI Agent Barrier Boom är effektiv i att helt stoppa migrering av hydrocarbons. testet har gjorts enligt CFR 40 Part 112 SPCC regleringarna.
Läs mer »

4. Detta är ett brev från Environment Canada som säger att CI Agents polymerer är effektiva och säkra.Eftersom säkerheten (från fisktestet) och effektiviteten har bevisats sätts CI Agents produkter upp på ESTDs interna lista med lämpliga produkter för att hantera oljespill.
Läs mer »

5. Denna studie validerar CI Agents Hydrocarbon Flow Filters effektivitet och lämplighet som vatten/olje filtreringssystem som solidifierar och behåller olika typer av hydrocarbonates.
Läs mer »

B. Säkerhet

1. Denna rapport visar att CI Agent är en säker produkt. Testet är gjort i enlighet med Environment Canada protokoll.CI Agents produkter testades på regnbågsforell ((Rainbow trout) och på kräftdjuret Daphnia Magna.
Läs mer »

2. Denna rapport visar att CI Agnets polymerer inte har negativ inverkan på miljön. Testet gjorde på ”Red Abalone” vilket är en typ av havssnigel.
Läs mer »

3. Denna rapport visar också att CI Agents polyemerer är säkra att använda mot miljön, genom denna test på laxforell (trouts).
Läs mer »

4. Denna rapport visar att när CI Agent har använts och solidifierat olja, kan restprodukten användas som fyllnadsmaterial (landfill).
Läs mer »

5. Denna rapport visar att CI Agents poymerer kan lagras och de har i princip obegränsad hållbarhet.
Läs mer »

6. Detta är ett brev från Environment Canada som säger att CI Agents polymerer är säkra och inte ger mortalitet bland fiskar. Eftersom säkerheten (från fisktestet) och effektiviteten har bevisats sätts CI Agents produkter upp på ESTDs interna lista med lämpliga produkter för att hantera oljespill.
Läs mer »

7. Ytterligare test som visar på att CI Agent inte har en negativ inverkan på miljön. Detta test är på ”Fathead Minnow” (Knölskallelöja på svenska).
Läs mer »