Frågor? Du Når Oss På +46 31 760 88 77

Problemfri och smidig borttagning av släcksten

I entreprenad för renovering av transformatorgropar tar vi även ansvaret över att släckstenen som ligger i transformatorgroparna plockas bort. Sten tas oftast upp med sugbil, men i många fall krävs det handkraft då stenarna kan vara stora. I samråd med kunderna deponeras stenen antingen i anslutning till anläggningen och då tvättad med enzymer eller så sker transport till deponi för farligt avfall. Vi försöker i möjligaste mån undvika tunga transporter på väg.

Helt enkelt billigare och bättre!

Ta kontakt med oss för priser och leveranstid.