Frågor? Du Når Oss På +46 31 760 88 77

Sanera och täta transformatorgropar

Vi erbjuder idag våra kunder ett helhetskoncept för att sanera och täta läckande transformatorgropar. Vi genomför besiktningar,tömning, sanering, städning, borttagning släckskikt, montering nytt släckskikt samt tätning av gropar med vår Enzymex® EcoCoat.  Allt arbete utförs med stor hänsyn till runtomliggande miljö. Vi använder oss enbart av mycket miljövänliga produkter för sanering, tömning, tvättning och tätning. Vi undviker i största möjliga mån tunga transporter av sten eller vatten till deponier. Här har vi alltid en dialog med våra kunder och diskuterar fram den bästa lösningen för respektive projekt ”Green Carbon Footprint”. Vi byter även ut gamla genomföringar i prefabricerade kassuner med vår egen Enzymex® Genomföring, speciellt framtagen för att klara de rörelser som kan uppstå i vårt tuffa klimat. Tätningen av de nya genomföringarna görs naturligtvis med Enzymex® EcoCoat. All tätning, oavsett typ, av transformatorgropar förhindrar således en negativ påverkan på omkringliggande mark och vattendrag genom att inget förorenat vatten läcker ut.

Helt enkelt billigare och bättre!

Ta kontakt med oss för priser och leveranstid.