Frågor? Du Når Oss På +46 31 760 88 77

Effektiv och miljövänlig pumpning

Vi erbjuder tömning  av oljehaltigt vatten i bland annat transformatorgropar. Detta görs genom att pumpa vattnet genom våra unika filter som är utvecklade i USA och rengör vattnet genom att fånga all eventuell olja. Vattnet som släpps ut understiger det tillåtna gränsvärdet 5 ppm. Kapaciteten är allt från 100 liter/min uppåt finns det ingen gräns.

Helt enkelt billigare och bättre!

Ta kontakt med oss för priser och leveranstid.