Frågor? Du Når Oss På +46 31 760 88 77

Renovering av Transformatorgropar

Ett användningsområde för vår unika, ekologiska tätningsprodukt EcoCoat, är transformatorgropar. Här är EcoCoat oöverträffad andra traditionella produkter,epoxi, polyrea, polyretuan, mfl. som vanligtvis används på flera punkter såsom:

  • Helt ren från gifter, innehåller endast naturproduter.

  • Står emot kemikalier, Kolväten, mm.

  • Högt motstånd mot mekanisk påverkan.

  • Ej förbränningsbar.

  • Applicerbar ner till -17C°

  • Töjbar 125%.

  • Mycket hög vidhäftning på betong, metall, trä, mm.

  • Fyller sprickor och håligheter utan förarbete.

  • Kurerar dålig betong och ökar livslängden på konstruktionen.

  • Kortare tid för applicering (ingen grundmålning eller primer).

Enzymex EcoCoat ger en slät underhållsfri yta som håller i över 20 år. Ingen grundmålning behövs. Då ingen grundmålning behövs samt att produkten endast läggs på i ett lager gör att appliceringen går mycket fort. Detta ger ekonomiska fördelar i att den tid man behöver stänga av eller ner en anläggning är mycket kortare än för andra målningssystem.  Ytan är dammtorr på 7 minuter och gångbar efter 15 minuter i rumstemperatur. Gångbar på 30 minuter i minusgrader. Enzymex EcoCoat är helt lukt- och giftfri vilket gör att man slipper tömma arbetsplatsen på personal. Enzymex EcoCoat är en av få produkter för tätning av betong, stål, mm. som är helt och hållet ekologisk (giftfri), då den endast består av gips och ekologisk olja. Vår unika produkt ger alltså er möjlighet att på ett enkelt sätt ta mycket större hänsyn till de ständigt ökande miljökrav som ställs, utan att ge avkall på vare sig ekonomi eller kvalitet.

En väl beprövad teknik

Många kraftbolag i Europa har redan prövat och godkänt vår innovativa teknik för inneslutning av olja och invallning av transformatoranläggningar och oljecisterner, ställverk mm. Våra kunder har uppskattat både den ekonomiska aspekten, miljöaspekten som tidsbesparingen genom att använda vår vegetariska plast – Enzymex EcoCoat.

Låter det intressant?

Vi hjälper dig hela vägen, från behovsanalys på plats vid aktuell anläggning, till installation och färdigt resultat. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation kring ert unika behov, så tar vi fram en skräddarsydd lösning som garanterat kommer spara er både tid och pengar.