power
power
power
Power
Oil & Gas
Oil & Gas
Oil & Gas
Oil & Gas
government
government
government
Government

Välkommen till Enzymex Miljöteknik

Enzymex är ett företag fokuserat mot miljöteknik dvs. produkter och tjänster som förbättrar och skyddar vår miljö.

 

De unika med produkterna är att de filtrerar bort kolvätebaserade ämnen, men släpper igenom rent vatten, med filtrering ner till icke detekterbar nivå. Detta sker helt och hållet utan några komplicerade mekaniska komponenter i form av pumpar, filtreringsapparatur, etc. Det behövs ej heller någont manuellt handhavande. Detta skapar en underhållsfri miljö.

Vi förser den europeiska marknaden med moderna och mycket miljövänliga tekniklösningar för att förebygga miljöföroreningar och för att sanera kontaminerat vatten samt kontaminerad mark.

Vi är stolta över att kunna erbjuda ett helt nytt angreppssätt för att hitta lösningar för det här viktiga området. Vad vi använder är sanering av kolväten med Polymerer som binder kolväten, Enzymer och bakterier som bryter ner kolväten. Om tekniklösningen inte finns i vårt utbud, designar vi den tillsammans med dig och våra partners.

Det är många som redan har upptäckt fördelarna med våra kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar. Vattenfall, Svenska Kraftnät, GEAB, Tekniska Verken Linköping, Fortum, Lyse Nett, Hafslund Norge, Skellefteå Kraft, E.ON, ABB, Alstom, Vattenfall Service, Ellevio, NCC, Infratek, One Nordic, Elkraftbyggarna EKB, Skanska, Svevia, Statoil, OKQ8, Statkraft, Umeå Energi, Luleå Energi, Jämtkraft, Landskrona Energi, SSAB, Jönköpings Energi, Nynäs och Kraftnät Åland för att nämna några. Lösningarna medför kraftigt reducerade underhållskostnader.

I egenskap av både designer, entreprenör och installatör av våra produkter är vi, Enzymex Miljöteknik, den perfekta partnern för företag som vill minska risken för föroreningar och samtidigt möta europeiska och lokala myndighetskrav. Vi designar smarta och innovativa metoder för att kunna erbjuda stora kostnadsbesparingar i alla led. Våra moderna tekniklösningar ersätter äldre traditionella lösningar på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Vision

Vi skall vara ett av de ledande företagen inom rening av förorenat vatten och mark i Europa.

Kärnvärden

  • Kunskap
  • Respekt
  • Ärlighet
  • Ödmjukhet
sellihca-supplier-logo