Frågor? Du Når Oss På +46 31 760 88 77

Skydda betong? Behövs det?

Alla betongkonstruktioner påverkas av den omgivande miljön. Denna påverkan kan utgöras av ett direkt angrepp av aggressiva egenskaper hos den yttre miljön, till exempel kemiska ämnen vilka bryter ner betong och armering. Andra faktorer är frysning eller koldioxid som får den att karbonisera.

Betongen är i grunden ett ganska poröst material, och det är detta som gör det möjligt för olik typer av påverkan. dorerna kan liknas vid små öppningar och detta gör det då möjligt för kemiskt aggressiva ämnen att tränga in i betongen och orsaka skada på ingredienserna i cementen. Vidare kan vatten och syre komma åt armeringen och få denna att korrodera. Och tränger vatten in, fryser detta i porerna som därmed sväller och spränger sönder betongen.

Vad är då den största boven till nedbrytning av betong? Betong innehåller kalciumhydroxid i en viss mängd och detta ämne är löslig i vatten. Om då betongen är porös och utsätts för vatten, kommer denna process att lösa upp och bryta ner kalciumhydroxiden ur betongen. Denna process bryter, över tid, ner betongen och gör den ännu mer porös.

 Ladda ner rapport som beskriver vad som kan hända med betong. 

Lösning

Lösningen på problem med porös och sprucken betong heter Enzymex® EcoCoat. Detta är ett helt nytt målningssystem för underhåll, tätning och försegling av betong i norden. Produkten är en giftfri, mycket tålig och kemisktresistent innehållande endast gips och ekologiskt odlad växtolja.

Basprodukten EcoCoat är en mjukgjord gipsblandning som kombinerar de bästa egenskaperna hos en vegetabilisk olja och en vanligt förekommande bergmineral. Detta tillsammans ger en bibehållen flexibilitet, hållbarhet och kemisk neutralitet. Enzymex® EcoCoat är fri från flyktiga organiska föreningar, BPA- och VOC fritt, och klassificerade för användning i kontakt med dricksvatten (NSF-61 / AWWA D102). Enzymex® EcoCoat kan utan problem appliceras på sig själv för att öka beläggningens livslängd. Idag har Enzymex® EcoCoat applicerats på drygt tusen oljetankar inom olje- och gasindustrin, till många dricksvatten- och avloppsvattenanläggningar, liksom i större livsmedelsproduktions- och industrianläggningar.

Enzymex® EcoCoat kan enkelt appliceras på vertikala ytor med den patenterade spruttekniken, vilket möjliggör maximal ”sprutbarhet” i begränsade utrymmen där manuell applicering är svår. Ytterligare tillägg till Enzymex® EcoCoat övergripande prestandaegenskaper och det faktum att det kan appliceras i extrema vintermiljöer som de som upplevs i norra Sverige.

[caption id="attachment_320" align="alignleft" width="225"] Vertikal målning[/caption]

En mycket stor fördel med målningssystemet är dess förmåga till förening med sig själv vid eventuell övermålning eller reparation över tid (livslångt). Detta medför att man vid eventuella reparationer inte behöver avlägsna gammal färg utan man målar bara helt enkelt över med ny färg. Den nya färgen binds samman med den gamla på ett fantastiskt sätt och blir helt hermetiskt sammanfogad. Vid användning av andra, tex. konventionella epoxibeläggningar behövs många gånger gammal färg tas bort eller på annat sätt förberedas innan målning.

Då många företag idag väljer att använda ”gröna produkter” är det mest anmärkningsvärda med Enzymex® EcoCoat att den huvudsakligen består av ekologisk ricinolja, som är förnybar, och gips som är återvinningsbart. Detta biologiskt inerta material uppnår alltid den högsta skyddsnivån för både miljön som för konstruktionen den applicerats under hela sin livstid. Detta gör Enzymex® EcoCoat till ett mycket bra alternativ för målning

Låter det intressant?

Vi hjälper dig hela vägen, från behovsanalys på plats, till installation och färdigt resultat. Kontakta oss här för en kostnadsfri konsultation kring ert unika behov, så tar vi fram en skräddarsydd lösning som garanterat kommer spara er både tid och pengar.