Frågor? Du Når Oss På +46 31 760 88 77

Ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell oljesanering

Innovativ polymerteknik för att rensa bort kolväten

Sarva Bio Remed är kostnadseffektiva och miljövänliga produkter för biologisk rening som minskar föroreningar.

De används för att minska brännoljeföroreningar i mark och vatten, och för att avlägsna brännoljelukt under och efter alla större eller mindre oljeutsläpp. Brännoljelukt i bilar, stadsjeepar, lastbilar och båtar försvinner nästan direkt, vilket gör luften inuti säker. Våra produkter för biologisk rening har använts för sanering av många brännoljeutsläpp från industri och bostäder och fungerar på olika brännoljor. De är idealiska för de flesta oljesaneringsprojekt, och i de flesta fall räcker en enda applicering. Reningen sker mycket snabbt och kräver nästan ingen tillsyn. När platsen är renad krävs ingen avfallshantering, eftersom bakterierna dör naturligt.

Så här funkar det

Våra produkter innehåller naturliga bakterier som konsumerar olja i mycket hög takt. Detta uppnås främst tack vare den patenterade (US Patent: 6,267,888) applicerings-mekanismen, som gör att bakterierna klarar acklimatiseringen i första fasen av utsläppet genom biologisk dispersion. Detta sätter igång en accelererad biologisk rening som inom tre veckor leder till nästan 90 procents minskning av totalhalten petroleumkolväten (TPH). Dessa mikrober konsumerar oljan och andra kolväten genom att omvandla dem till ofarligt vatten och koldioxid. När den förorenade oljan eller näringen för mikroberna är konsumerad dör bakterierna på naturlig väg utan att lämna kvar några avfallsrester, vilket sparar tid och pengar. Våra produkter innehåller naturligt förekommande bakterier och innehåller inte några genetiskt modifierade former.

I de flesta fall har våra produkter reducerat saneringstiden till häpnadsväckande tre veckor. Även utsläpp i öppet vatten behandlas på platsen, utan ytavskumning, utan bortskaffande av oljeavfall och utan behov av kostsam schaktning eller dyra och långsamt verkande system för rening av grundvatten. Våra produkter sparar in tusentals kronor i onödiga utgifter för hantering av riskavfall. Viktigast av allt är att våra produkter bidrar till att miljön återställs till hur den var före utsläppet.

 

 

Handla SarvaBioRemed produkter på vår shop

VaporRemed avlägsnar permanent ångor från utsläppt eldningsolja och brännolja, vilket förbättrar luftkvaliteten inomhus.

Polymerteknik

EgenskaperC.I. Agent
Kapslar in alla former av kolväten
Fungerar i både söt- och saltvatten
Fungerar i både extrem värme och kyla
Kräver ingen mekanisk utrustning uppsamling
Sjunker inte
Miljövänligt
Icke frätande
Inte cancerogent
Livsmedelsklassade polymerer