power

Kreosotinvallning

Det här invallningsbaserade polymersystemet erbjuder en permanent sekundär inneslutande lösning. Systemet är snabbt och enkelt att installera och kommer med viktiga säkerhetsmässiga fördelar, en betydande kostnadsreducering jämfört med traditionellt förstärkta betonginvallningar.

Invallningen förhindrar att kreosot från kraftlednigsstolpar kommer ut i vårt dagvatten och vår natur. Invallningsanläggningen av kreosot är konstruerat att erbjuda en permanent inneslutande lösning som helt bygger på C.I. Agent: s patenterade polymerteknologi .

Företagets flaggskeppsprodukt, C.I. Agent®, är en patentskyddad blandning av livsmedelklassade polymerer (godkända av USDA) som är miljövänliga, ickefrätande, och icke cancerframkallande. C.I.Agent är med i EPA:s National Contingency Plan Product Schedule Med andra ord den nationella myndigheten för oljeberedskap. Motsvarande den svenska statliga myndigheten MSB.

Anläggningen/ Invallningen omfattas av ett flertal membran inuti en separat kammare dit allt vatten leds med ev kreosot och kolväten.

Fördelar

  • Drastisk minskning av kreosotutsläpp i vår natur
  • Kostnadseffektiv
  • Miljövänlig
  • Tidseffektiv jämfört med traditionella Secondary Containments
  • Invallningen behöver ej tömmas med sugbil eller liknande vilket gör denna del av anläggningen underhållsfri då allt vatten släpps igenom men membranen skall kontrolleras och eventuellt bytas varje år beroende på hur mycket kreosot som läckt ut från kraftlednigsstolparna och som funnits i vattnet