power

OSF-filter

OSF-filter i arbete i Norge

 

System som fångar upp och innesluter kolväten

OSF, Oil Stop Filter, är en mångsidig produkt från C.I.Agent® som filtrerar och behandlar vatten och tar bort kolväten till en omätbar nivå – det senare är testat och verifierat av oberoende instans. OSF-filtret är konstruerat av ett fibertyg i geotextil, som kombineras med C.I.Agent (en patentskyddad blandning av polymerer som är livsmedelsklassade av USDA, USA:s jordbruksdepartement). Ibland kallas OSF för Oljeavskiljare.

Granulaten från C.I.Agent® klarar av att innesluta och fånga upp alla typer av organiska kolväten, t.ex. oljeskimmer, bensin, diesel, raffinerade oljor med mera. OSF-filtret från C.I.Agent® släpper igenom vatten på samma gång som det tar bort och fångar upp kolväten (inklusive de mest flyktiga organiska föreningarna). I händelse av ett större utsläpp stänger OSF-filtret automatiskt av flödet för att innesluta kolvätet, och innebär på så sätt en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för era behov vad gäller sekundär inneslutning. Varje OSF-filter från C.I.Agent® kan utformas för anläggningsspecifika tillämpningar.

Alla filter levereras med 100 mm han eller honkopplingar eller flänskopplingar som passar för anslutningskapacitet av standard- eller flerstegstyp. Detta ger möjlighet till båda fasta och bärbara tillämpningar.

 

 

Anpassade lösningar

Enzymex har en branschlösning inom hantering av kolväten enligt miljöstandard. Genom en rådgivningsprocess levereras lösningar för hantering och filtrering. Vetenskapligt banbrytande polymerteknik.

 

Webblösningar

På Enzymex webbplats finns mer information om den avancerade polymertekniken och det produktsortiment som utvecklats utifrån detta vetenskapliga genombrott. Fallstudier med C.I.Agent ute i fält har visat hur produkterna fungerar när de är som bäst.

 

Tillämpningar

Alla fasta och bärbara uppdämningssystem för sekundär inneslutning brukar innehålla någon sorts dräneringssystem för att driva ut och behandla avloppsvatten. OSF-filtret från C.I.Agent® passar utmärkt för denna tillämpning, eftersom det filtrerar och behandlar vatten genom att ta bort kolväten till en omätbar nivå, och stänger även av allt flöde i händelse av att kolväten tagit sig in i systemet. OSF-filtret från C.I.Agent® används för närvarande i följande tillämpningar:

 • Insatser till dagvattenbrunnar
 • Förorenat kyltornsvatten
 • Elektriska substationer
 • Utflöden ur dagvattendammar
 • Dagvattenavlopp
 • Utlopp ur olje-/vattenavskiljare
 • Utlopp för regnvatten ur cisterner

 

 

Fördelar

Miljövänliga lösningar för inneslutning av kolväten

 • Filtrerar alla organiska kolväten till under 5 ppm; det mesta hamnar på omätbara nivåer
 • Tar bort oljeskimmer, bensin, diesel, raffinerade oljor och andra flyktiga organiska föreningar
 • Inte mycket underhåll krävs vid användning med ett återanvändningsbart förfilter som fångar upp skräp, slam, smuts, papper, grenar etc.
 • Inget dropp eller läckage

NY TEKNISK RÅDGIVNING GER EN KOMPLETT HELTÄCKANDE LÖSNING

 

 

Underhåll

 • Det är viktigt att förfiltren hålls rena, eftersom de förlänger huvudfiltrens livslängd och skyddar dem mot slam och andra fasta ämnen som kan minska det effektiva flödet i det huvudsakliga OSF-filtret.
 • Förfiltren bör inledningsvis kontrolleras och rengöras var 3:e månad, men frekvensen kan variera beroende på filtrens skick. De ska bytas minst en gång om året.
 • Man når förfiltret genom det övre filterinspektionshöljet, genom att ta bort det översta inspektionslocket, stoppa in handen och ta bort filtret. LÅT INTE FÖRFILTRET LIGGA KVAR UTANFÖR HÖLJET.
 • OSF-filtret byts och levereras som en fullständig enhet som innefattar det fastsatta skruvlocket och förfiltret.
 • Reserv- eller utbytesfilter går att beställa från CI Agent Solutions.

Viktig anmärkning:
Vissa rengöringsmedel kan påverka polymerfiltrens verkan och bör inte användas för rengöring eller köras genom filtren.

 

 

Rådgivningstjänster

Industrilösningar kan tillämpas på många sätt och Enzymex erbjuder tjänster för rådgivning och teknisk design för att tillgodose behov hos kunder med specifika krav. Kontakta Enzymex för att diskutera lösningar för kolvätehantering.