Skyddsvall

Barrier Boom

Skyddsvallen är designad for att förhindra kolvätesföreningar att komma ut ur inneslutningar men är öppen för vatten. Skyddsvallarna används som sekundärt skydd av invallningar.

Download application sheet (.pdf)