Enzymex Mobil Oil Stop Pump

Enzymex mobil oil stopEnzymex Miljöteknik har tillsammans med Zoeller utvecklat en produkt för extremt snabb och miljövänlig tömning av transformatorgropar, invallningar för oljecisterner etc. där kontaminerat vatten kan förekomma. Produkten består av en Zoellerpump som först pumpar vattnet genom ett sedimentfilter och därefter genom våra SP-testade HFF-Filter. Med denna metod avlägsnas samtliga organiska kolväten ner till icke detekterbara nivåer. Ut från HFF-filter kommer rent vatten. Vi kan exempelvis pumpa direkt till dagvattenbrunnar utan risk att skada miljön.

Se mer info om testresultaten under SP-Test (numera Svenska Statens och Sveriges teknologiska Forskningsinstitut).

Enzymex mobil oil stop pump
Enzymex-mobil-oil-stop-pump4

Kapaciteten på Mobil Oil Stop Pump uppgår till 400 liter per minut vilket motsvarar 24 kbm per timme