power

CI Agent Quick Deployment Boom, QDB Länsa

Beskrivning

qdb-lansaCI Agent Quick Deployment Boom , QDB – Länsan är en spillinneslutande anordning för kolvätesspill både på land och i vatten. QDB Länsan innehåller C.I Agent, en patentskyddad blandning av livsmedelsklassade polymerer, godkända av amerikanska myndigheter, som kapslar in och solidifierar kolvätena vid kontakt med dem.

Användningsområden

Som spillinneslutande anordning betraktat är C.I Agent QDB Länsan idealiskt för oljespill i vatten såsom transformatorgropar, förvaringsutrymmen, tankar, marinor, hamnar , mm. QDB Länsan har en förmåga att fånga in oljeskimmer enbart genom att dra länsan över vattnet. Vid spill på land är QDB Länsan ett utmärkt hjälpmedel för att skydda dagvatten från bränsleutsläpp efter bilolyckor eller för exempelvis borttagning av oljeskimmer i och runt övervakningsbrunnar som används till olika cisterner under marken.

Kravspecifikationer

Ytterhöljet är gjort av en vit (eller svart) spinnbunden mesh som innehåller granulater med C.I Agent. En enda person kan utan vidare assistans hantera och distribuera en QDB länsa tack vare den ringa vikten och de flexibla egenskaperna.

Fördelar

  • QDB Länsan tar upp oljeskimmer och kan återanvändas tills det att de lösa polymererna inuti blivit fasta
  • QDB Länsan kräver enbart avsköljning och hängtorkning
  • QDB Länsan droppar eller läcker inte kolväten
  • Inuti QDB Länsan är kolvätena solidifierade till en gummiliknande massa och den kemiska proceseen kan ej gå tillbaka
  • QDB Länsan flyter i vatten även om den är fullmatad med kolväten

Tillgänglighet

C.I Agent QDB Länsa finns tillänglig i standardlängder om 3,5 m, 7m, 15m och 30 meter. Precis som för alla andra lösningar med C.I Agent är det möjligt att skräddarsy storlekar på begäran.