power

C.I.Agent-X matta

C.I.Agent-X matta används för uppsamling av dropp och spill av olja. Den består av en ny generation smarta textilier som använder sig av inkapslingsteknologi där vattnet släpps igenom men kolväten solidifieras. Agent-X är konstruerat av två lager geotextilier som innehåller C.I.Agent-polymerer mellan ytterskikten. Denna kombination skapar ett filtreringsmaterial som omkapslar kolvätena och får dem att stanna inne i mattan. Agent-X är både hydrofobisk (släpper igenom vatten) och oleofobisk (stoppar omedelbart kolväten genom en solidifieringsprocess, den kemiska process som omvandlar kolväten till en gummiliknande massa).

Labaratorietester har visat hög effektivitet vid infångandet av oljespill vilket gör Agent-x till ett förstklassigt hjälpmedel vid temporära uppställningsplatser, serviceställen och slutsanerande av utloppsvatten. Agent-X kan användas på både land och i vatten.

Användningsområden Agent-X:

 • Agent-X kan användas som komponent i ett helt sekundärt inneslutande system.
 • Agent-X fungerar utmärkt under utrustning, lagringutrymmen, och runt mobila transformatorer, under stolptransformatorer m.m.

Specifikationer Agent-X:

 • Agent-X innehåller 1.3 kg CI-agent-polymerer/m2.
 • Agent-X har en vattenflödeshastighet på 350-400/m2.
 • Agent-X solidifierar 1 kg ”kolväten”/m2.
 • Agent-X kan ta bort 90% eller mer av en 30 000 PPM kolvätesförorening/100 liter vatten/m2.

Fördelar med Agent-X:

 • Agent-X är en snabb och kostnadseffektiv lösning som skyddar både hårda ytor och mark.
 • Agent-X:s speciella egenhet att solidifiera (inkapsla) oljespill ger den dess långvariga användningsförmåga.
 • Agent-X har en hållbarhet på minst 50 år.
 • Agent-X är extremt motståndskraftigt mot ultraviolett nedbrytning (70%) och mot kemiska och biologiska miljöer som vanligtvis finns i marken.
 • Agent-X är en lättviktsprodukt som är enkel att hantera.
 • Agent-X kan anpassas och dimensioneras ute på fältet specifikt för den sekundära inneslutningen.
 • Agent-X finns tillgänglig i rullar om 141 x 1520 cm.
 • C.I.Agent kolvätesflödesfilter avlägsnar halterna kolväten i vatten ner till en nivå som inte går att påvisa.
 • Kolväteflödesfiltret är tillverkat av ett icke-vävt geotextilmaterial ihop med C.I.Agent, en patentskyddad blandning av matklassade polymerer (godkända av USDA).

 

Ladda ner säkerhetsdatablad

 

CI-Agent-X