power

C.I.Agent EVAC Filtreringssytem

evac-filter

Produktbeskrivning

C.I Agent® EVAC filtreringssystem använder den allra bästa filtreringsteknologin för att ta bort uppslammade ämnen och lättare oljeskimmer vid tömning av misstänkt kolvätekontaminerat vatten. Dess unika fyra-lager-system absorberar kolväten, tar bort både stora och tunna sediment och renar vattnet. EVAC filtreringssystem levereras med en lättansluten två tums kamlock och är förpackad i en FN-certifierad vätsketät behållare. Filtreringspåsen kan återanvändas.

Produktens användningsområde

C.I Agent Evac filtreringssystem är idealiskt vid pumpning av kolväteförorenat och igenslammat vatten från transformatorgropar, tankar, underhållsutrymmen under marken, nedstigningsbrunnar, sekundärt inneslutande behållare och på mynningen runt oljespärrar. Sätt fast C.I Agent® filtreringssystem på slangarna vid utloppssidan på en centrifugalpump och låt vattnet rinna genom systemet.

Specifikationer

Evac filtreringssystem har måtten 300 mm x 1425 mm

Evac-filtret är 300mm x 1250m.

  • Flödeshastigheten max 600 lit per min beroende på vilken pump som används.
  • Flödeshastigheten minskar i takt med att flödesfiltret samlar upp mer och mer sediment
  • Filtret är konstruerat av en icke-vävd geotextil som är hydro- och lipofobiskt (samlar upp kolväten 10 ggr sin egen vikt)
  • På EVAC filtret sitter en detekteringsremsa som indikerar närvaron av kolväten. Se mer under fliken Detekteringsremsor
  • Kan levereras med en 24 liter stor FN-certifierad hink med tätförslutande lock.

 

Ladda ner manualen här