power

C.I.Agent Detekteringsremsa

Detection Strips

Detekteringsremsorna kan snabbt och exakt bestämma närvaron i av kolväten i vatten. När en detekteringsremsa appliceras i vatten för att påvisa huruvida kolväten finns i vattnet, övergår den ljusblå färgen på detekteringsremsan till betydligt mörkare blå färg vid förekomst av kolväten.

Prestandaspecifikationer

Hur pass känslig detekteringsremsan är beror på upplösbarheten av kolvätena. Genom att röra remsan fram och tillbaka några gånger vid vattenytan, kan följande värden påvisas:

Exempel på kolväten

Petroleumeter (B.P. 40-80C)
Bensin (Högoktanig)
Eldningsolja
Smörjolja

Lägre PPM-nivå i vatten

250 PPM
10 PPM
5 PPM
1 PPM

Klart detekterbar PPM-nivå i vatten

400 PPM
25 PPM
10 PPM
5 PPM

Vid testning av flyktiga ämnen måste färgreaktionen utvärderas omedelbart på grund av att den snabbare försvinner vid test av dessa ämnen.

Fördelar

  • Detekteringsremsan mäter 8 x 2 cm och levereras i antal om 100 i en hård plastbehållare.
  • Detekteringsremsan kan upptäcka kolväten i vatten före tömning vilket eliminerar potentiella miljörisker och skador

 

Ladda ner säkerhetsdatablad