power

C.I.Agent Bilge Bag – Kuddar

C.I.Agent Bilge Bag – Kuddar är ett perfekt och smidigt redskap för rening av oljeförorenat vatten i transformatorgropar, brunnar, bergrum, specialutrymmen under marknivån, vid läckande oljeavskiljare mm

C.I.AgentBilge Bag – Kuddar kan också med fördel användas och placeras i olika fartygs kölrum för att fånga in och solidifiera kolväten som finns i slagvattnet.

C.I.AgentBilge Bag – Kuddar innehåller polymerer som solidifierar , dvs omvandlar kolväten till en gummiliknande massa. Se mera under rubriken C.I.Agent® Polymer

C.I.AgentBilge Bag – Kuddar innehåller 250 gram polymerer som upptar c:a ett kilo kolväten.

C.I.AgentBilge Bag – Kuddar levereras i förpackning om 20 st. Kuddarnas mått är 25×25 cm

Fördelar

  • Tar bort oljeskimmer på vatten
  • Omvandlar snabbt olja, diesel, bensin och andra raffinerade oljeprodukter till en gummiliknande massa
  • Droppar inte och läcker inte ut kolväten
  • Flyter i vatten även fullmatade
  • Obegränsad hållbarhet och lagringstid
  • Påverkas inte av värme eller kyla