power

C.I.Agent® Agent-Q – Filter Vattenfiltrering

Agent Q

C.I.Agent® Agent-Q består av ett icke-vävt komposittyg inbäddat med C.I Agent-polymerer som tillsammans bildar ett filtliknande och diamantformat mönster för att kapsla in och solidifiera kolväten utan att absorbera vatten. Företagets flaggskeppsprodukt, C.I. Agent®, är en patentskyddad blandning av livsmedelklassade polymerer (godkända av USDA) som är miljövänliga, ickefrätande, och icke cancerframkallande. C.I.Agent är med i EPA:s National Contingency Plan Product Schedule Med andra ord den nationella myndigheten för oljeberedskap. Motsvarande den svenska statliga myndigheten MSB.
Det mångfacetterade lättviktstyget gör C.I. Agent mer effektivt i solidifieringsprocessen samt genomflödet av vatten samtidigt som det behövs mindre av C.I.Agent- Polymerer för att åstadkomma samma resultat dvs hindra olja från att komma ut i vår natur. Vatten rinner fritt genom materialet utan att sätta vattnet under tryck.

AGENT-Q användningsområden:

 • Vid Oljeavskiljare. En produkt utvecklad av Enzymex. Se separat rubrik under produkter: Oljeavskiljare
 • Framställning av vattenfiltreringsprodukter som kräver borttagning av kolväten.
 • Tillverkning av luftfilter.
 • Komplement vid räddningsinsatser för att öka effektiviteten på bommar, kuddar och filtar.
 • Dräneringssystem för dagvatten
 • Sekundärt inneslutande produkter för elkraftsindustrin
 • Droppdynor

AGENT-Q kravspecifikationer:

 • Agent-Q innehåller i genomsnitt 350 gram C.I.Agent/m2
 • Ett lager av Agent-Q genomströmmar ca 1500 liter/min/m2
 • Agent-Q har en genomsnittlig hållfasthet på ett nominalvärde om 27 kg. (ASTM D5034-testad)
 • Agent-Q har en sprängstyrka på ca 5,0 kg/cm2 (ASTM D3786-testad)
 • C.I.Agent fungerar effektivt mellan – 35 grader och + 57 grader celsius

AGENT-Q fördelar:

 • Hög kapacitet att binda och filtrera kolväten
 • Medför ingen begränsning av vattenflödeshastigheten och möjliggör därför höga hastighetsnivåer
 • Ej beroende av vattentrycket
 • Flera lager kan användas för att hitta en önskvärd balans mellan vattenflödeshastighet och kolvätesfiltreringseffektivitet.
 • Flyter ovanpå vattnet även när komplett solidifiering genomförts
 • Solidifierar alla organiska kolväten
 • Miljövänlig
 • Kan användas bade på land och till sjöss bade I salt- och sötvatten
 • Oberoende av temperatur
 • Mycket effektivt vid extrema temperaturer

 

Ladda ner säkerhetsdatablad