Produkter


Akutväska

Tags

Enzymex akutväska (Spill response bag) är framtagen för spill av kolvätebaserade vätskor på både land och vatten. Spill Response Bag innehåller C.I.Agent® polymerbaserade produkter – såsom Länsa, Quick Deployment Boom, C.I.Agent® Polymerer och Polymerpåsar – och används omedelbart för att ta hand om ett utsläpp. Enzymex enzymer lämpar sig väl till att bryta ned mindre […]


power

C.I.Agent Barriärbom

Tags

C.I.Agent Barriärbom är en utmärkt kostnadseffektiv och underhållsfri lösning för invallningnar av transformatorer, oljecisterner och i alla miljöer där olja skall inneslutas. Den stora fördelen är att eftersom bommarna släpper igenom vattnet men samtidigt fångar alla kolväten blir invallningen/gropen underhållsfri. Denna lösning gör att man slipper en bassäng full av förorenat vatten i sin grop […]


power

C.I.Agent Bilge Bag – Kuddar

Tags

C.I.Agent Bilge Bag – Kuddar är ett perfekt och smidigt redskap för rening av oljeförorenat vatten i transformatorgropar, brunnar, bergrum, specialutrymmen under marknivån, vid läckande oljeavskiljare mm C.I.AgentBilge Bag – Kuddar kan också med fördel användas och placeras i olika fartygs kölrum för att fånga in och solidifiera kolväten som finns i slagvattnet. C.I.AgentBilge Bag […]


power

C.I.Agent Detekteringsremsa

Tags

Detekteringsremsorna kan snabbt och exakt bestämma närvaron i av kolväten i vatten. När en detekteringsremsa appliceras i vatten för att påvisa huruvida kolväten finns i vattnet, övergår den ljusblå färgen på detekteringsremsan till betydligt mörkare blå färg vid förekomst av kolväten. Prestandaspecifikationer Hur pass känslig detekteringsremsan är beror på upplösbarheten av kolvätena. Genom att röra […]


power

C.I.Agent EVAC Filtreringssytem

Tags

Produktbeskrivning C.I Agent® EVAC filtreringssystem använder den allra bästa filtreringsteknologin för att ta bort uppslammade ämnen och lättare oljeskimmer vid tömning av misstänkt kolvätekontaminerat vatten. Dess unika fyra-lager-system absorberar kolväten, tar bort både stora och tunna sediment och renar vattnet. EVAC filtreringssystem levereras med en lättansluten två tums kamlock och är förpackad i en FN-certifierad […]


power

C.I.Agent-X matta

Tags

C.I.Agent-X matta används för uppsamling av dropp och spill av olja. Den består av en ny generation smarta textilier som använder sig av inkapslingsteknologi där vattnet släpps igenom men kolväten solidifieras. Agent-X är konstruerat av två lager geotextilier som innehåller C.I.Agent-polymerer mellan ytterskikten. Denna kombination skapar ett filtreringsmaterial som omkapslar kolvätena och får dem att […]


power

C.I.Agent® Agent-Q – Filter Vattenfiltrering

Tags

C.I.Agent® Agent-Q består av ett icke-vävt komposittyg inbäddat med C.I Agent-polymerer som tillsammans bildar ett filtliknande och diamantformat mönster för att kapsla in och solidifiera kolväten utan att absorbera vatten. Företagets flaggskeppsprodukt, C.I. Agent®, är en patentskyddad blandning av livsmedelklassade polymerer (godkända av USDA) som är miljövänliga, ickefrätande, och icke cancerframkallande. C.I.Agent är med i […]


power

CI Agent Quick Deployment Boom, QDB Länsa

Tags

Beskrivning CI Agent Quick Deployment Boom , QDB – Länsan är en spillinneslutande anordning för kolvätesspill både på land och i vatten. QDB Länsan innehåller C.I Agent, en patentskyddad blandning av livsmedelsklassade polymerer, godkända av amerikanska myndigheter, som kapslar in och solidifierar kolvätena vid kontakt med dem. Användningsområden Som spillinneslutande anordning betraktat är C.I Agent […]


Enzymex Ecodur

Tags

Eco Coating används som ytskikt/tätning för oljegropar/cisterner, marina appliaktioner, vattentankar m.m. Utan epoxi 100-125 % flexibilitet (elongation) – motstår slag/expanderar och krymper (inga sprickor) 98-100 % vidhäftning – binder bra mot stål, betong, trä, asfalt Vertikal applicering Härdar på 30 min Jämn yta Fungerar bra att applicera i kall väderlek – 30 min vid 17 […]


Enzymex Miljövakt

Tags

Beskrivning Enzymex Miljövakts Kit, komplett med en manuell sumppump, kommer automatiskt att pumpa vatten utan risk för att pumpa olja i miljön. Systemet kompletterat med alarmpanelen ger fullständig pumpskydd och övervakning. Dessutom varnar systemet underhålls- eller byggpersonal i händelse av hög oljehalt eller högt vattenstånd. Kontrollpanelen levereras komplett med alla nödvändiga kontroller och panelövervakningsmöjligheter. Installation […]