Renovering av läckande trafogrop

Case - trafogrop

Case - trafogrop

Case - bild 3 trafogrop

Case - trafogrop

Case - trafogrop

Case - traforgrop