power

C.I.Agent

C.I.Agent Polymer-teknik

C.I.Agents ® polymerteknik fungerar i alla miljöer där spill av kolväten kan förväntas.
Den omvandlar kolväten till en fast gummiliknande massa och sänker drastiskt din klimatpåverkan. En nyhet är att vi även installerar invallningar mot kreosot (för lagring av kraftledningsstolpar).

Polymer

Beskrivning

C.I.Agent-polymeren är listad av den amerikanska miljömyndigheten EPA som ett viktigt verktyg vid föroreningar och finns därför med i dess nationella beredskapsplan för användning vid oljeutsläpp i farbara vatten i USA. C.l.Agent-polymererna har en långkedjig molekylstruktur som i hög grad tvärbinder sig med organiska flytande kolväten, vilket möjliggör för C.I.Agent att vid kontakt förvandla flytande kolväten (bensin, diesel , oljor, inklusive råoljor, lösningsmedel) till en fast gummiliknande massa som dessutom flyter i vatten.

Tillämpningar

C.I.Agent kan användas i lös granulatform, barriärbommar (vid invallningar) flödesfilter, länsor, kuddar med mera, som effektivt kan användas för i både förebyggande syfte och vid sanering. Det har också blivit den lösning som bland annat elbolag har kommit att föredra när det gäller sekundär inneslutning eller när det gäller att avlägsna oljeföroreningar i underjordiska valv, brunnar och gropar. C.I.Agent Flow Filter d.v.s. flödesfilter för kolväten, insatser för dagvattenbunnar och skimmerlänsor avlägsnar kolväten från vatten till nivåer under 5 ppm utan att hindra vattenflödet. C.I.Agent avlägsnar flytande kolväten (bensin,diesel, oljor, inklusive råoljor) från både söt- och saltvatten utan att använda något vatten i processen.

Specifikationer

Stelningsgrad uttryckt i vikt; 4 delar av förorenat ämne = 1 del C.I.Agent granulat med obegränsad hållbarhetstid.

Fördelar

    • Får alla organiska kolväten att stelna
    • Fungerar i både söt- och saltvatten.
    • Har inga temperaturbegränsningar; fungerar i både extrem värme och kyla.
    • Ingen dyr mekanisk utrustning krävs för upphämtning/uppsamling.
    • Sjunker inte.

Förvandlar kolväten till en ofarlig fast gummiliknande massa.

  • Miljövänligt
  • Icke frätande
  • Inte cancerogent

 

Hur fungerar C.I.Agent ® Polymer?

C.I.Agent-polymererna består av lätt tvärbundna polymerkedjor. Tack vare den tvärbindningen får C.I. Agent ett markant fördelaktigt beteende i kontakt med organiska material.

De flesta typer av plaster t.ex. upplöses enkelt med hjälp av ett lämpligt lösningsmedel. C.I.Agent däremot löses ej upp utan får istället den organiska vätskan att stelna genom ”mikroinkapsling”, d.v.s. omvandlar – solidifierar – den ursprungliga vätskan till en fast massa som därefter kan deponeras. När C.I.Agent kommer i kontakt med en aktiv, organisk vätska börjar det att stelna genom tvärbindning av polymererna som används i dess unika blandning. Ingen annan kemisk eller yttre mekanisk åtgärd är nödvändig.

De organiska vätskor som fångats och absorberats av C.I.Agent kan inte sedan frigöras från de stelnade polymererna. Egenskaperna hos polymererna gör att de smälter samman med kolvätena vilket resulterar i en fast gummiliknande massa som lätt kan hämtas upp och avlägsnas i de flesta saneringssituationer.

Dessutom absorberas inte något vatten i stelningsprocessen av det petroleumbaserade spillet.

Varför använda C.I.Agent ® Polymer?

Fördelar med C.I.Agents tekniklösningar:

  • Mycket kostnadsbesparande och miljöeffektiv profil
  • Ofarliga, icke-cancerogena, giftfria, icke-frätande livsmedelsklassadepolymerer
  • C.I.Agent Barriärbom minskar installationstiden avsevärt jämfört med traditionella metoder
  • Kapslar in alla former av kolväten (diesel, bensin, oljor, lösningsmedel) i fast gummiliknande massa vid kontakt
  • C.I.Agent garanterar att man effektivt tar bort kolväten från olika vattendrag, sjöar, stränder, klippor, hamnar, diken och utlopp. Nu även anläggningar för kreosot!
  • C.I. Agent får flytande kolväten at stelna i både söt- och saltvatten och t.o.m. på is
  • C.I.Agent håller fast de upptagna ämnena, utan läckage
  • Kolväten som stelnats med hjälp av C.I.Agent kan inte sjunka
  • C.I.Agent-formeln innehåller olika polymerer som var för sig eller ihop får en mängd olika kolväten att stelna
  • Kolväten som stelnats av C.I.Agent kan återanvändas i andra produkter såsom asfalt, plast och gummi eller användas som bränsle i pannor och värmare
  • C.I.Agent-länsor är återanvändbara tills det att 100% av kapaciteten har använts. De kan sköljas av och sedan förvaras för ytterligare insatser medans de flesta konventionella länsor och produkter enbart går att använda en gång
  • C.I.Agent kräver ingen stor arbetsinsats för att städa upp spill
  • Miljövänligt

 

Ladda ner säkerhetsdatablad