boat

Sjöfart

När det gäller att hantera alla typer av utsläpp och spill i hav, sjöar och mindre vattendrag som till exempel älvar, bäckar, floder och hamnar finns det en lång rad produkter i vårt sortiment som effektivt oskadliggör den potentiella miljöskadan som kan orsakas av utsläppet. Våra metoder har två positiva innebörder, det viktigaste är att känsliga marina miljöer kan räddas undan bestående skador. Det andra är en kostnadsbesparing på mellan 40 och 75 procent jämfört med befintliga, mindre effektiva metoder.

 

Exempel på tillämpningar: Sanering av kontaminerat vatten, brunnsfilter, filter för oljeskydd, skydd för oljespill i fritidsbåtar

 

Produkter:
Marina bommar – flytande länsor som omvandlar ytolja till fast och flytande gummi som sedan på ett enkelt sätt kan plockas upp mekaniskt.