industry

Olje- och gasindustri

Under det senaste decenniet har de produkter vi erbjuder för olje- och gasindustrin installerats och certifierats mer än 10 000 gånger världen över. Allt fler upptäcker fördelarna med våra inneslutningslösningar som släpper genom vatten men bildar en ogenomtränglig barriär vid ett oljeutsläpp. Installationen är långt mycket billigare än en traditionell betonginvallning och har dessutom en underhållsfri tid på 50 år. Om man ser till kostnadsbilden så sparar du mellan 30 och 65 % jämfört med befintliga tekniker.
 

Tillämpningsområden 

Depåinvallning, temporära uppställningsplatser, skydd mot oljespill, manhål, substitut till oljeavskiljare, skydd vid dagvattenbrunnar, droppskydd, sanering av oljespill, giftiga oljor och övriga miljöer där de europeiska miljömyndigheternas krav måste uppfyllas.
 

Produkter

Barriärbommar – Beprövad sekundär inneslutningslösning som garanterar en icke-detekterbar nivå av kolväten.

Agent-X matta – Snabbmonterad mobil lösning för temporära uppställningsplatser.

OSF-filter – Icke-vävd geotextil som helt avlägsnar kolväten från vatten.

Granulat – Ofarliga polymerer som kapslar in och oskadliggör organiska kolväten.

Enzymex Miljövakt – Snabb och kostnadseffektiv tömning av kontaminerat vatten. Mobil eller fast installation. Flexibla lösningar.

Mobil Invallning – Mobil sekundär invallning för alla miljöer där det snabbt behöver göras en insats eller temporärt, för att skydda känslig natur, vattentäkter, skyddsområden m.m.

C.I.Agent Bilge Bag/Kuddar – Användbara för alla miljöer där det förekommer småläckage av kolväten. Lämpliga att ha med i servicebilar, på tankställen m.m.

C.I.Agent QDB-länsa/boom – Länsor som kan användas i vatten i proaktivt syfte mot kolvätesutsläpp eller för att ”fånga in” oljeskimmer på redan kontaminerat vatten. Länsorna är smidiga med hög effektivitetsgrad. Ett kg länsa fångar in 4 kg kolväten – som dessutom flyter.

C.I.Agent Detekteringsremsa – Med detekteringsremsor kan du enkelt och på egen hand avgöra om vattnet är kontaminerat av kolväten.

Enzymex Akutväska – En akutväska med den senaste och modernaste tekniken att handskas med oljeutsläpp är passande för all serviceverksamhet inom energisektorn, industrin, myndigheter mm. Akutväskan kan förebygga oljeutsläpp och därtill onödiga, extraordinära saneringskostnader.

Sarva Bio Remed – Sanering av kontaminerad mark.