government

Myndigheter

Vi erbjuder lösningar till myndigheter, statliga och kommunala verksamheter som har en skyldighet att underhålla till exempel miljöer där det finns risk för oljeutsläpp eller har ett allmänt ansvar för att skydda utsatta miljöer eller som bara vill ligga i framkant i sitt förebyggande miljöarbete.
 

Tillämpningsområden

Exempel på områden där våra lösningar lämpar sig utmärkt är skydd för vattentäkter och andra känsliga vatten, raffinaderier, uppställningsplatser för anläggningsmaskiner, spill- och droppskydd, sanering av oljespill, anläggningsarbeten, bensinstationer, dagvattenavrinning mm. De produkter som vi vanligtvis använder är patenterade och används för närvarande över hela världen för att på olika sätt skydda naturen från oönskade kolväteutsläpp.
 

Produkter

Barriärbommar – Underhållsfria invallningar av oljeutsläpp som ersätter den mer svårhanterade betongen.

OSF-filter – Avlägsnar kolväten från vatten till en icke detekterbar nivå.

Agent-X matta – Mobil lösning för temporära arbeten.

Granulat – Ofarliga polymerer som kapslar in och oskadliggör organiska kolväten.

Enzymex Miljövakt – Snabb och kostnadseffektiv tömning av kontaminerat vatten. Mobil eller fast installation. Flexibla lösningar.

Mobil Invallning – Mobil sekundär invallning för alla miljöer där det snabbt behöver göras en insats eller temporärt, för att skydda känslig natur, vattentäkter, skyddsområden m.m.

C.I.Agent Bilge Bag/Kuddar – Användbara för alla miljöer där det förekommer småläckage av kolväten. Lämpliga att ha med i servicebilar, på tankställen m.m.

C.I.Agent QDB-länsa/boom – Länsor som kan användas i vatten i proaktivt syfte mot kolvätesutsläpp eller för att ”fånga in” oljeskimmer på redan kontaminerat vatten. Länsorna är smidiga med hög effektivitetsgrad. Ett kg länsa fångar in 4 kg kolväten – som dessutom flyter.

C.I.Agent Detekteringsremsa – Med detekteringsremsor kan du enkelt och på egen hand avgöra om vattnet är kontaminerat av kolväten.

Enzymex Akutväska – En akutväska med den senaste och modernaste tekniken att handskas med oljeutsläpp är passande för all serviceverksamhet inom energisektorn, industrin, myndigheter mm. Akutväskan kan förebygga oljeutsläpp och därtill onödiga, extraordinära saneringskostnader.

Sarva Bio Remed – Sanering av kontaminerad mark.