power

Energi

Flertalet stora kraftbolag i Europa har redan prövat och godkänt vår innovativa teknik för inneslutning av olja samt invallning av transformatoranläggningar, ställverk mm. Enligt våra kunder har den nya teknologin inneburit betydande ekonomiska besparingar (på mellan 30 och 65 %) och resulterat i förbättrade miljövinster jämfört med traditionella invallningar i betong och tillhörande oljeavskiljningslösningar. Invallningen är underhållsfri i minst 50 år!

 
Tillämpningsområden

Transformatorinvallningar, kreosotinvallning, temporära uppställningsplatser, mobila lösningar, stolptransformatorer, tömning av oljegrop, substitut till oljeavskiljare, skydd vid dagvattenbrunnar, sanering av oljespill.

 
Produkter

Barriärbommar – Beprövad sekundär inneslutningslösning som garanterar en icke-detekterbar nivå av kolväten.

OSF-filter – Avlägsnar kolväten från vatten till en icke detekterbar nivå.

Renovering av befintlig transformatorgrop till självlänsande – Vi renoverar era befintliga transformatorgropar till att bli självlänsande vilket innebär stora underhålls- och kostnadsbesparingar för både små som stora företag.

Agent X-matta – Snabbmonterad mobil lösning för temporära uppställningsplatser.

Enzymex Miljövakt – Snabb och kostnadseffektiv tömning av kontaminerat vatten. Mobil eller fast installation. Flexibla lösningar.

Mobil Invallning – Mobil sekundär invallning för alla miljöer där det snabbt behöver göras en insats eller temporärt, för att skydda känslig natur, vattentäkter, skyddsområden m.m.

C.I.Agent Bilge Bag/Kuddar – Användbara för alla miljöer där det förekommer småläckage av kolväten. Lämpliga att ha med i servicebilar, på tankställen m.m.

C.I.Agent QDB-länsa/boom – Länsor som kan användas i vatten i proaktivt syfte mot kolvätesutsläpp eller för att ”fånga in” oljeskimmer på redan kontaminerat vatten. Länsorna är smidiga med hög effektivitetsgrad. Ett kg länsa fångar in 4 kg kolväten – som dessutom flyter.

C.I.Agent Detekteringsremsa – Med detekteringsremsor kan du enkelt och på egen hand avgöra om vattnet är kontaminerat av kolväten.

Enzymex Akutväska – En akutväska med den senaste och modernaste tekniken att handskas med oljeutsläpp är passande för all serviceverksamhet inom energisektorn, industrin, myndigheter mm. Akutväskan kan förebygga oljeutsläpp och därtill onödiga, extraordinära saneringskostnader.

Kreosotinvallning – Förminskar det lättflyktiga kreosotet avsevärt.

Sarva Bio Remed – Sanering av kontaminerad mark.