power

Branschlösningar

Alla våra produkter och tjänster utvecklas i samarbete med våra kunder och branscher för att möta de ständigt ökande utmaningarna och de ständigt ökande europeiska myndighetskraven vad gäller miljöskydd och hantering av oönskade föroreningar av oljeutsläpp i vår miljö.

Till allt från stora företag inom energisektorn, gas- och oljebranschen, sjöfartssektorn till den mindre bilverkstaden, har vi lösningar och produkter som innebär stora besparingar jämfört med tidigare metoder.

Vi utvärderar och bedömer behoven genom att besöka era anläggningar på plats för att bilda oss en ingående uppfattning om anläggningens utmaningar vad gäller oönskade och befarade oljeföroreningar i miljön. Till hands har vi en mängd olika teknologier och metoder för att designa effektiva lösningar. Lösningar som tar långt färre resurser i anspråk. Du sparar både tid och pengar. Garanterat.