Enzymex - a force in global environment

Enzymex Solutions är helt inriktade på miljöinsatser för behandling av förorening i naturen, i luften, i vattnet och på land.

Enzymex Solutions har funnits på marknaden sedan drygt två år med inriktning mot modern teknik i saneringsfrågor. De olika teknikerna bygger alla på ett granulat, ett amerikanskt patent som vi marknadsför i Europa.